domingo, 10 de abril de 2016

Somos mar

Somos mar é un vídeo promocional sobre Vigo que rinde homenaxe á xente do mar, aos mariñeiros que xa non están e aos mariñeiros que cada día traballan na Ría de Vigo. Un vídeo que lembra a importancia do sector do mar na economía da zona e na vida das súas xentes.